hétfő–vasárnap: 10:00-18:00 +36 30 / kattintson

Rudolf koronaherceg vadászaton az Al-Dunánál

HU EN DE
Királyi Kastély

Rudolf koronaherceg vadászaton az Al-Dunánál

Rudolf koronaherceg vadászaton az Al-Dunánál

Rudolf koronaherceg vadászaton az Al-Dunánál

 

A trónörökös halálának 135. évfordulóján egy őt ábrázoló metszettel emlékezünk meg róla. Vásárlás útján került a gyűjteményünkbe ez az alkotás, ismeretlen művész munkája.

Erzsébet és Ferenc József egyetlen fia nagy figyelmet szentelt a természettudományoknak. Leginkább az ornitológia érdekelte, de szívesen foglalkozott egyéb természeti, néprajzi témákkal is.  Ismerte korának legnevesebb madártani munkáit, és ő maga is írt tanulmányokat a témában.


 

A trónörökös 1878 tavaszán egy tizenöt napos al-dunai expedíción vett részt, melynek történéseit papírra is vetette. Írása magyarul teljes terjedelmében Tizenöt nap a Dunán címmel halálát követően jelent meg a Királyi Magyar Természettudományi Társulat pártolói kiadványként 1890-ben.

Az al-dunai vadászkirándulás elsődleges célja az volt, hogy a koronaherceg madártani tanulmányokat tegyen. A terület gazdag sasállománya különösen vonzóvá tette Rudolf számára a térséget. „Ha az ember e vidéken az utazásból valóban élvezetet akar meríteni és a tudományos czéloknak is eleget akar tenni, ide valóságos expedícziót kell szerveznie.”  – írta[1]. Így is történt. Az expedíció résztvevői a következők voltak: Alfred Brehm német természettudós, Eduard Hodek bécsi preparátor, Eugen von Homeyer, a berlini madártani társulat elnöke, Charles Bombelles gróf a koronaherceg főudvarmestere, Lipót bajor herceg, Rudolf sógora, valamint kíséretük. Fentieken kívül velük tartottak Eduard Hodek segítői, akik egyformán ügyesek voltak „a preparálásban és az evezésben, a fáramászásban, a fészkek kiszedésében, felkutatásában és mindazon foglalatosságokban, a melyekre az efféle expedícziókon szükség van.”[2]

1878. április 22-én, Húsvéthétfőn – éppen Mária Valéria 10. születésnapján – indultak útnak Bécsből. Vonattal mentek Pestre, ahol átszálltak a Duna-gőzhajózási Társaság által az útra biztosított gőzösre. Két hét alatt a Drávafok felett található Hulló-mocsárig jutottak, az volt az utolsó állomásuk, onnan fordultak vissza.

 

Abban az időben az állatok megfigyelése összefonódott a vadászatukkal. Elejtették, majd tanulmányozták őket.  „Az elejtett madarakat mind megmértük és a színekkel egyetemben a pontosan vezetett fűzetekbe bejegyeztük; azután naplót kelle vezetnünk s a följegyzéseket egymással kicserélnünk. A zsákmányt Hodek vette át, hogy fia segítkezésével feldolgozza. A három éji gém bőrét eltettük a gyűjtemény számára; a nyolcz szürke gémet csak dísztollaitól fosztottuk meg, valamint a nyolcz kormoránt is; a varjak, a nyaktekercs, az erdei pintyőke, a nádi fülemüle és a poszáták, melyeket tulajdonképpen csak megmérés czéljából hoztunk magunkkal, részint tollastól-bőröstől az én uhu-baglyom gyomrába vándoroltak, részint a kitömő asztalra kerültek.”[3] Eduard Hodek jól ismerte a Duna ezen szakaszát, tudta, hol érdemes megállni. A lehorgonyzott gőzhajóról csónakokon eveztek a partra.  Fészkeket kutattak fel, lesekbe rejtőzve vártak a – többnyire ragadozó – madarak felbukkanására. Esetenként előre megrendelt szekerekre szállva tartottak a szárazföld belseje felé, hogy ott vadásszanak.

 

A lelőtt, vagy befogott állatokat a gőzösre szállították, ahol tanulmányozták őket.  „A hajón magán is sajátszerű vonás volt: fedélzetén ponyva-sátor alatt állott az a nagy asztal, a melyen Hodek és emberei dolgoztak; körülte minden csupa vér volt s csont, toll, csepű, széna hevert össze-vissza, keresztülkasul egymáson kor, vagyis az idő szerint, a mint idekerültek. A hajó orra táján a nagy ládák állottak, a melyekben az élő állatok voltak elhelyezve. Hogy milyen ábrázatja volt e kis állatsereglet környezetének s micsoda illatok áradoztak itt, azt nem igen tudom vázolni. Hajónk bizony a legkevésbbé volt tisztának mondható. Minthogy az egész fedélzet mindig telisdenteli volt állatokkal, készítményekkel, vadászati eszközökkel és más mindenféle dolgokkal, és reggeltől estig dolgoztak rajta, teljes lehetetlen volt alaposan megtisztítani.”[4]

A tizenöt napnyi utazás során összesen 211 állatot ejtettek el.  Rudolf így ír: „…sok kitömésre való, többnyire igen szép bőrre tettünk szert; gyűjtöttünk tojásokat és más természetrajzi szempontból igen érdekes dolgokat, mint fészkeket, növényeket és rovarokat. Azon kívül 8 élő réti sas, 6 uhu, 4 kerecseny-sólyom, 3 holló és 4 erdei bagoly, egész kis állatsereglet is szaporította még zsákmányunkat.”[5]

 

A trónörökös az al-dunai utazást követő években további expedíciókon vett részt: egyiptomi és közel-keleti utazásain szerzett tapasztalataiból írta Utazás a Keleten c. munkáját.

 

[1] Rudolf tróbörökös: Tizenöt nap a Dunán. Erdélyi Szalon Kiadó Kft., 2020, 2. p.

[2] Uo., 36-37. p.

[3] Uo., 25-26. p.

[4] Uo., 261-262. p.

[5] Uo., 266-267. p.

 

Kassa Melinda

muzeológus

Ajánlatkérés

Vegye fel velünk a kapcsolatot, kollégánk hamarosan felkeresi megadott elérhetőségein!

Aktuális

Hírek és információk

 június 13-án és 14-én

A KASTÉLYPARK ZÁRVA LESZ - 2024. június 13-án és 14-én

A Kastélypark 2024. június 13-án és 14-én forgatás miatt ZÁRVA tart. A külső kapukon keresztül átjárás nem lehetséges. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!  
Elolvasom
Tovább

Premontreiek 100 éve Gödöllőn - időszaki kiállítás

  A több mint kilencszáz éves premontrei rend szinte alapításától, 1130-tól kezdve jelen van Magyarországon. Szerzetesei mindenkor aktív résztvevői és alakítói a honi közösségi, vallási, gazdasági, kulturális és tudományos életnek. A jászóvári, majd gödöllői premontreiek 1923-tól való gödöllői léte is jó bizonyíték erre városunkban. Kiállításunk e száz év mindennapjainak, ünnepeinek, tragédiáinak felfedezésére, megismerésére hívja látogatóit. A tárlat áttekintést nyújt a Jászóvári Premontrei Kanonokrend gödöllői letelepedésének előzményeiről, a gimnázium, konviktus és rendház alkotta intézményegyüttes építéséről, a rend korabeli történetéről, a szerzetes- és világi tanárok, illetve a diákok életéről 1923-tól napjainkig. A premontrei kanonokok lelkiségét a szemlélődés és az emberek szolgálata együttesen határozza meg. Életformájuk a vita mixta (vegyes élet). Kolostorba vonulnak, hogy szigorú szabályok között éljék le életüket. Ezzel párhuzamosan lelkipásztorkodnak és 1810-től tanítanak is. Hogyan lehetséges mindez a gyakorlatban? Hét egységre tagolódó kiállításunk erre is választ ad. Az első teremben ráhangolódhatunk a szerzetesi létre, illetve bepillantást nyerhetünk a premontrei épülettömb elkészültébe. A második fő témája az alapítás, építés és működés. A harmadik a lelkiségre fókuszál. A negyedik rész a tanárok oktatási, tudományos és társadalmi tevékenységének tükre. Az ötödikben a diákok tanórai és tanórán kívüli életét ismerhetjük meg. A hatodikban időutazáson vehetünk részt. Végül a folyosón, tablókon foglaljuk össze a száz év fontosabb vagy érdekesebb momentumait. Itt a fáradt nézelődő megpihenhet, s az asztalkán lévő könyveket böngészve mélyülhet el a száz év rend- és iskolatörténetében.   A kiállítás ingyenesen megtekinthető!
Elolvasom
Tovább

DR SISI - avagy ki tud többet Erzsébet királynéról kvíz

Ibolya volt a jeled az oviban és kívülről tudod a királyné összes kutyájának becenevét? Egynél többször láttad az Elisabeth-musicalt és rongyosra olvastad az életéről szóló könyveket? Akkor itt a helyed az első, Dr. Sisi című kvízjátékunkon! (De ha nem Sisiből doktoráltál, akkor is!) A kb. 80 perces játékra 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 5000 Ft/csapat. A játékon max. 15 csapat vehet részt! A nyertes csapatot ajándékcsomaggal jutalmazzuk – az élmény mellettJ Játékmester: Újvári Miklós   2024. június 22-én, 19.00 órakor a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában, a Múzeumok Éjszakáján!
Elolvasom
Tovább

Legyen Ön is Támogatónk!

Legyen Ön is Támogatónk! Idén is meghirdetjük a „Legyen állandó helye a Kastélyszínházban!„és a „Fogadd örökbe a Kastélypark egyik ősfáját” elnevezésű támogatási programjainkat, amelyekkel a barokk színház, illetve a kastélykert fenntartását van lehetőségük támogatni magánszemélyeknek és cégeknek. Bővebb információkat a programokról a képekre kattintva olvashatnak:      
Elolvasom
Múzeumok éjszakája

Múzeumok éjszakája 2024

2024. június 22. 17.00–24.00 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLYBAN (Pénztárzárás 23.00órakor) Díszudvari színpadi programok - ingyenes (Eső esetén a Lovardában):   19.00 Vidám dallamok, a Duna Szimfonikus Zenekar koncertje 20.30 Urban Verbunk performance 22.30 a Pedrofon Rock and Roll Zenekar koncertje Zenei program a kápolnában - ingyenes 21.00-22.00 – A Városi Vegyeskar koncertje Díszudvari programok - ingyenes (Eső esetén a földszinti termekben elhelyezve) WAMP Design Vásár – a „vasárnapi művész piac” a Kastély díszudvarán 10.00-22.00 között Barokk Színház – részvételi díj ellenében nevezhetnek 19.00-  DR. SISI, avagy ki tud többet Erzsébet királynéról kellékek és ajándékok kvízjáték 3-5 fős csapatok részére Részvételi / nevezési díj: 5.000.- Ft/csapat. Ibolya volt a jeled az oviban és kívülről tudod a királyné összes kutyájának becenevét? Egynél többször láttad az Elizabeth-musicalt és rongyosra olvastad az életéről szóló könyveket? Akkor itt a helyed az első, Dr. Sisi című kvízjátékunkon! (De ha nem Sisiből doktoráltál, akkor is!) A kb. 80 perces játékra 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk. Jegyvásárlás a helyszínen, illetve online. A játékon max. 15 csapat vehet részt! A nyertes csapatot ajándékcsomaggal jutalmazzuk – az élmény mellett A Barokk Színház folyosóján kis kávézó működik, így tea, kávé, üdítő-rendelés esetén érdemes előbb érkezni. Az asztalok közül a csapatok szabadon választhatnak, de kezdés előtt 5 perccel kérjük a helyeket elfoglalni. Kastélypark - ingyenes A Kastélyparkban a Királydombi pavilon 17.00 és 21.00 óra között látogatható. Gyerekprogram a Tourinform iroda előtt – ingyenes kézműves foglalkozás, pecsétgyűjtő hely   Hangolódj a magyar gólokra egy babzsáklabda készítésével! 17.00-22.00 óra között.   Találkozz Erzsébet királynéval! – múzeumi belépőjeggyel látogatható Őfelsége, a királyné 18.30 és 21.30 óra között cercle-t tart a kastély dísztermében, ahol elbeszélget az elé járulókkal.   Állandó kiállítás – múzeumi belépőjeggyel látogatható Egyénileg 18.00 órától 21.00 óráig tekinthető meg. Belépőjegy ára: 4.600Ft/fő, diák: 2.300Ft/fő 21.00 órától, az este további részében tárlatvezetés keretében, csoportosan látogatható. Indulási időpontok: 21.15,21.30.21.45,22.00, 22.15,22.30, 22.45 A kastély titkos élete (1950-1990) – belépőjeggyel látogatható. Belépőjegy ára: 1.500Ft/fő (egységesen) Tárlatvezetés a földszinti kiállításban és a Horthy bunkerben. Indulási időpontok: 18.15,18.45,19.15,19.45,20.15,20.45,21.15,21.45,22.15,22.45 Kastélykápolna – belépőjeggyel látogatható- Belépőjegy ára: 1.500 Ft/fő (egységesen) Indulási időpontok: 18:30,19:30, 22:30, 23:00 Premontreiek 100 éve Gödöllőn – ingyenes Vezetések az időszaki kiállításban - Kastély Baráti Egyesület tagjai tartják. Indulási időpontok: 19.30; 20.30; 21.30   A programváltozás jogát fenntartjuk. Az eseményen kép- és videófelvétel készül.
Elolvasom
Dolgozz a Gödöllői Királyi Kastélyban!

ÁLLÁSAJÁNLATAINK

Elolvasom

Hírlevél feliratkozás - aktuális programkínálatunk


Kövessen bennünket a közösségi médiában!

Nyitva tartás

hétfő-vasárnap 10:00-18:00 Kassza 17:00-ig


Kapcsolat

Telefonszám:+36 30 / kattintson
E-mail cím:kattintson

 

              Sisi  European Royal Residences