Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

A "Trónörökösmű"

Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben (1885–1901)

 A „Trónörökösmű”
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben (1885–1901)
 
1885. december 1-jén indult útjára az a nagyszabású vállalkozás, melyet A Trónörökös könyvé-nek emlegettek a kortársak: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című könyvsorozat. Aznap nyújtotta át Rudolf trónörökös apjának, I. Ferenc Józsefnek a népismereti munka első részét, benne az általa írt bevezetővel.
Az egész Monarchiát bemutató könyvsorozat a néprajzot kedvelő és a birodalmat jól ismerő koronaherceg számára rendkívül jelentős feladattá vált. Fontosnak tartotta, hogy a soknemzetiségű és soknyelvű birodalomról egy átfogó mű készüljön, amely a leírások mellett képekben is bemutatja a legszebb és legérdekesebb helyeket. Kezdettől fogva tisztában volt a kiadás nehézségeivel, hiszen a főherceg több könyv és cikk szerzője volt. Tudta, hogy ez csak állami kiadásban lehetséges, ehhez kell a király engedélye és anyagi támogatása. Az előkészületek már 1883-84-ben megkezdődtek. A dualista államberendezkedésnek megfelelően a könyvsorozatnak két szerkesztőbizottsága volt. Az osztrák rész főszerkesztőjének Joseph von Weilen lovagot, a magyar résznek Jókai Mórt (1825–1904) kérte fel Rudolf.
Jókai örömmel fogadta el a felkérést. A szerkesztői munka mellett több fejezet, például Debrecen leírása és „A magyar nép” című rész is az ő munkája. A hazai történetírás és néprajztudomány legjelesebb képviselőit kérték fel a magyarországi részek megírására, például Szilágyi Sándort, Thallóczy Lajost, Marczali Henriket, Márki Sándort, Pulszky Ferencet, Mikszáth Kálmánt. A legjobb magyar festőművészek, grafikusok örökítették meg a különböző tájakat, városokat. Ezek az ábrázolások mára felbecsülhetetlen forrásai lettek a művészettörténészeknek, történészeknek, néprajzkutatóknak. A Magyarországot bemutató kötetek számára dolgozott többek között Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály, Zichy Mihály, Feszty Árpád, Mednyánszky László, Dörre Tivadar, Roskovics Ignác, Vágó Pál, Keleti Gusztáv, Cserna Károly és Melka Vince, a trónörökös udvari festője, aki több görgényi medvevadászatot is megörökített rajzon és festményen.
Rudolf főherceg aktívan részt vett a szerkesztésben is: minden szöveget elolvasott és a képek nagy része is személyes jóváhagyásával került a kötetekbe. Megírta Bécs és környéke bemutatását, valamint a Felső-Magyarország II. kötete számára rendelkezésre bocsátotta 1879. őszi kárpátaljai vadászatának érdekes leírását: Medvevadászat Munkács környékén címmel.
Rudolf tervezte megírni a „Gödöllő és környéke” című részt is, ahol a királyi család sok időt töltött együtt. Szívesen vadászott a gödöllői dombság erdeiben és még szívesebben járt madár megfigyelésekre például Szentkirályra. A gödöllői cikk Rudolf tollából sajnos nem készült el, pedig a források szerint halála előtti hetekben többek között ezzel is foglalatoskodott. Végül az 1893-ban megjelenő Magyarország III. kötetében e fejezetet Marczali Henrik írta meg és Keleti Gusztáv készített hozzá szép illusztrációt.
A trónörökös és Jókai között a közös munka idején igaz barátság alakult ki. Halála nagyon megviselte az írót, de a közösen megkezdett munkát folytatta. A nagy mű 1901-ben Stefánia özvegy trónörökösné védnöksége alatt fejeződött be, akit Ferenc József bízott meg a feladattal, hogy folytassa férje megkezdett művét.
                                                                                   Kaján Marianna
 

Rudolf trónörökös, 1887 körül, Kozmata fotó, forrás: Wikipedia


Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben könyvsorozat díszkiadásának címlapja, 1887, Gödöllői Királyi Kastély Múzeum gyűjteménye


Keleti Gusztáv: Gödöllő. Illusztráció az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben Magyarország III. kötetéből, 1893, Gödöllői Királyi Kastély Múzeum gyűjteménye
 


Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia