Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Restaurálás, Farkas Archívum

 A Farkas Archívumhoz tartozó 90 db papír alapú műtárgy restaurálása
 
A Farkas Archívum a királyi udvartartás kutatási témájához kapcsolódó, különleges jelentőségű emlékanyag, amely különálló gyűjteményként 2013-ban került múzeumunk birtokába Ferenczy Ida, Erzsébet királyné felolvasó hölgye családjának leszármazottjaitól. Ferenczy Ida levelezését és iratait tartalmazza 1864-től, a királyi udvarba kerülésétől 1928-ban bekövetkezett haláláig. 1540 db levelet, levélfogalmazványt, táviratot, újságkivágást, receptet és számos egyéb dokumentumtípust foglal magában a felolvasóhölgy környezetének tagjaitól Andrássy Gyula külügyminisztertől Marianne Meissl komornáig, közöttük a királyi család számos tagjával. Főleg magánlevelek, de aktuálpolitikai és társasági témákat is érintenek, többek között a kiegyezési tárgyalásokat és a dualizmus korának kormányzati ügyeit. Emiatt érdeklődésre tarthatnak számot a korszak kutatóinak körében.
Az iratanyagot Egon C. Corti, Erzsébet királyné első életrajzírója forrásként használta az 1930-as években, ám később a második világháborúban bekövetkezett károsodások miatt nem volt kutatható. Korábbi tulajdonosa 1992 után két kötetben közölt belőle válogatást, valamint az utóbbi 15 évben gyakran szerepelt egy-egy darabja időszaki kiállításainkon, és azok kiadványaiban, legutóbb például a Ferenc József, a rendíthetetlen, 2014, a Levelek a királyi udvarból, 2015, valamint az Utazik az Udvar! 2017. kiállításokon. Nagyobb részét azonban még sohasem közölték, vagy mutatták be. Feldolgozását folyamatosan végezzük, melynek eredményeit előadásokon, konferenciákon és kiállításokon tesszük közzé.
A Farkas Archívumot gyűjteményünk adattárában tároljuk, kiváló biztonsági és műtárgyvédelmi körülmények között. (Elhelyezéséhez nagy segítséget jelentett a MTA Régészeti Intézetének költözésekor fölöslegessé vált tároló rendszer, amely az Archívumon kívül adattárunk, történeti dokumentumtárunk és több kisgyűjtemény tárolási problémáit is megoldotta.) A nyilvántartást HunTéka múzeumi nyilvántartó programmal végezzük, a digitalizálás azonban állományvédelmi okokból eddig nem történt meg. Az iratanyag egy részének állapota ugyanis - amint azt Peller Tamás restaurátor megállapította - az elmúlt évtizedek viszontagságai miatt veszélyeztetett, restaurálásuk 2014 óta tart. A mostani ütemnek köszönhetően lehetővé vált a teljes Erzsébet királyné és Andrássy Gyula levelezés, valamint a Korniss Mária, Nopcsa Ferenc, Majláth Sarolta levelei egy részének digitalizálása, amit idén kezdünk el. Ez lehetővé teszi kutathatóságukat és az anyag szélesebb körben való ismertetését. Kiállításokon is igyekszünk minél több anyagot közzé tenni: A restaurált tárgyakból válogatunk a 2020. júniusban újrarendezendő Erzsébet királyné emlékkiállításon, és az ősszel nyíló 1885. évi Országos Kiállítást bemutató időszaki kiállításunkon, valamint digitális formában kölcsönzünk a kecskeméti Cifrapalotában 2020. májusban nyíló Erzsébet királynét és Ferenczy Idát bemutató időszaki kiállításra.
Az iratgyűjtemény állagvédelmi munkáit az eddigiekhez hasonlóan Peller Tamás restaurátor végezte, az általa készített dokumentáció alább olvasható. A restaurálási költségekhez a NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá. Ezúton is köszönjük a segítséget!
 
 
Gödöllő, 2020. február 27.                                                    Készítette: Kovács Éva muzeológus
 
 
 
 
 
 
A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum gyűjteményébe tartozó 90 db papír alapú műtárgy (14 db kéziratos levél, 74 db boríték és 2 db képeslap) restaurálási dokumentációja
 
                                                        
 Készítette: Peller Tamás
     restaurátor
       2019
 
 
 
A Gödöllői Királyi Kastély gyűjteményébe került Farkas Archívum történelmünk ismert személyeinek személyes, írott mementóit őrizték meg. A 90 db tárgy a gyűjtemény töredéke, kiválogatásukat állapotuk és értékük indokolta: a szennyezett, poros, sáros, öntapadós csíkokkal javítgatott, szakadt, hiányos műtárgyak restaurálását állapotuk teszik szükségessé. Az dokumentáció az archívum restaurálás negyedik ütemének leírása.
A restaurálás célja a káros lebomlási folyamatok lassítása, esetleges megakadályozása volt, a tárolás, használat során lerakódott szennyeződések eltávolítása és a sérülések, hiányok pótlása, megfelelő mechanikai tartóerő biztosítása fennmaradásuk, kutathatóságuk és kiállíthatóságuk érdekében.
 
Tárgyleírás
 
A hasonló kezeléseket kívánó tárgyakat állapotuk és kezelésük hasonlósága alapján csoportosítottam. Rövid tárgy- és állapotleírásukat, és restaurálásuk lehetőségeit e felosztás szerint ismertetem.
 
1.      Kéziratos levelek: 14 db
 
 
 
Tárgyleírás: Gépi papírból készített lapok, esetenként nyomott fejléccel, fekete kerettel. 2-3-szor meghajtva a borítékok méretére. Felületükön fekete és barna tintás kéziratos szöveg mellett alkalmanként grafitceruzás bejegyzések és mindegyiken „Farkas archivum” gyűjtői bélyegző találhatók.
A papírlapok minősége változó, minőségük kielégítő (színük és tapintásuk alapján savas összetevőket nem, vagy kis mértékben tartalmaznak).
Az egy jelezeten nyilvántartott levelek közül több 2-4 folióból áll, a fóliószám összesen a 14 leltári tételnél 16 db lapot jelent.
Állapotleírás: A levelek felülete poros szennyezett volt. A levelek harmadán beázás nyomai voltak felfedezhetők, ami esetenként a vízoldékony tinták elfutását okozta (lila tinták). A beázott lapokon cementálódott, szemcsés – feltehetően vakolatmaradványok – szennyeződés is borította.
A vasgallusz tintával írt levelek írása átütött a leveleken, I. fokozatú károsodást okozva a hordozóban.. Koromtintával írt leveleken a tinta miatt károsodás nem fedezhető fel (pl. FA 2015.799.1).
 
 
A lila színű tintával írt leveleken a tinta miatt károsodás nem fedezhető fel. Az írás ezeken a leveleken beázás esetén szétfutott (FA 2015.784.1, FA 2015.656.1).
Egyes levelek a hajtások mentén elszakadtak (8db), néhányon egérrágás okozta hiány fedezhető fel.
Néhány levélen kék és piros tintaceruzás javítás, szövegáthúzás fedezhető fel.
 
3. Öntapadós szalaggal javított borítékok, kivágott bélyegekkel: 74 db
 
 
 
 
Vasgallusz tinta lebomlási stádiumai:
Első stádium
Második stádium
Harmadik stádium
Negyedik stádium
A hátoldalon részleges, világos barna elszíneződés
Sötétbarna elszíneződés a következő oldalakon
Erős megbarnulás, szakadásokkal, repedések, törések a tintával írt felületen
Kiesett papír részek, nagy anyagveszteségek
 
 
 
 
 
Tárgyleírás: Gépi papírból készített borítékok, esetenként szélein fekete, nyomott kerettel. Lezárásukat enyvezett csík biztosítja. Borítékok széleire, jobb felső sarkára (néha mindkét oldalára) postai bélyeget ragasztottak. Felületükön fekete és barna tintás bejegyzések, színes tintaceruzás bejegyzések, bélyegzők, postabélyegek és gyűjtői bélyegző találhatók.
A papírlapok minősége változó, minőségük kielégítő (színük és tapintásuk alapján savas összetevőket nem, vagy kis mértékben tartalmaznak).
Állapotleírás: Négy levelet vörös viaszpecséttel zártak le, ezek közül egyesek felülete töredezett, egy törött volt.
 
 

 
 
 
 
A borítékok felülete poros szennyezett volt. Egyes borítékok szélein ismeretlen eredetű beázás nyomai és/vagy egérrágás okozta hiányok voltak felfedezhetők. Sokuk felületét cementálódott homok-, vakolatszemcsék fedték.
A borítékok felső, hosszanti élük mentén kibontásukkor felhasították.
A bélyegeket ollóval kivágták. A későbbiekben e kivágott darabokat öntapadós szalagokkal illesztették vissza eredeti helyükre. Az öntapadós szalaggal javított levelek papírjába süllyedt, hordozóra felvitt kaucsuk-gumi (?) ragasztó-alapanyag öregedése során átitatta a műtárgyat úgy, hogy a megöregedett, megsárgult ragasztó átitatta a papírt. Az öntapadós javítószalag hordozója helyenként levált.
 
3. Képeslapok (2 db)
 
Tárgyleírás: Gépi papírból készített többrétegű lapok. Egyiken fotó látható.
Felületükön fekete és barna tintás bejegyzések, színes tintaceruzás bejegyzések, bélyegzők, postabélyegek és gyűjtői bélyegző találhatók.
A papírlapok minősége kielégítő.
 
 
 
 
 
Állapotleírás: A képeslapok felülete poros szennyezett volt. Felületüket sárga foltok borítják, korábbi beázás nyomait viselve magukon. Az egyik a szélén rágásnyomok miatt hiányos. A fotó felületén irizáló ezüstkiválás figyelhető meg.
 
Restaurálás menete:
 
A tárgyakat mindkét oldalukon portalanítottam, kíméletesen radíroztam, mellyel a tárolás során lerakódott felületi szennyeződéseket távolítottam el. A száraztisztítás kénmentes latex radírszivaccsal és vinil-radírral végeztem.
A felületre cementálódott homok-, vakolatszemcséket mechanikusan távolítottam el szike és radírozás segítségével.
Az előzetes oldódási próbák során kiderült, hogy a gyűjtemény összes darabján fellelhető „Farkas archivum” körbélyegző tintája vízre szétfut, ami a poláros oldószerek alkalmazását majdhogynem lehetetlenné teszi. E pecsétek és kisebb felületű oldódó anyagok fixálását a papírrestaurálásban használt, a levegőn szublimáló viasz-szerű ciklododekán (apoláros oldószerű) benzines, telített oldatával biztosítható. Más, általában műanyag fixáló anyagokat későbbi eltávolíthatatlanságuk és poláros oldószereik miatt nem alkalmazok. a kézírás tintái is oldódhatnak. Szétfutásuk megakadályozása nem megoldható a papírba beszívódó fixáló anyag oldószerének foltképző hatása miatt.
A dokumentumok olvashatósága és a jó minőségű, gépi gyártású papír megfelelő mechanikai tulajdonságai miatt – véleményem szerint – a vizes mosás kockázatos lett volna, ezért nem alkalmaztam.
Az ezt követő munkafolyamatokat csoportonként ismertetem.
 
1. Kéziratos levelek (14 db):
Hiányok, szakadások javítása vízben oldódó tinták esetén:
A szakadásokat és a gyűrődéseket a később is visszaoldható metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával (Tylose MH 300) és a lap színével megegyező, 35°SR fokú, direkt színezékkel festett, len és kender-cellulózból készített papírral javítottam. A hiányok pótlására csak abban az esetben került sor, ha az veszélyeztette a tárgy állapotát. A szakadásokat vékony japán fátyolpapírral fogtam össze.
 
2. Öntapadós szalaggal javított borítékok, kivágott bélyegekkel (74 db)
Az öntapadós szalaggal javított levelek papírjába süllyedt, műanyag és papír hordozóra felvitt kaucsuk-gumi(?) ragasztó-alapanyag öregedése során átitatta a borítékokat úgy, hogy a megöregedett, megsárgult ragasztó átitatta a papírt. A papírban található ragasztóanyag savas kémhatása miatt erősen károsította a tárgyat. Oldódási próbák során kiválasztott, a beszívódott ragasztóanyagot jól oldó vegyszerrel próbáltam eltávolítani a papírba süllyedt kötőanyagot. Aceton és metil-etil keton többszöri tamponálással történő felvitelével a folt halványodott, de az oldószerek megmozdították a papír enyvező anyagát, ami eltávolíthatatlan sárga foltot képezett. Ezért ezeket az oldószereket nem használhattam.
A még mindig ragacsos ragasztóanyagot benzin oldotta. A ragasztót helyi tisztítással eltávolítottam, de megsárgult foltja nem távolítható el a lapokról.
Hiányok, szakadások javítása:
A szakadásokat és a gyűrődéseket a később is visszaoldható metil-cellulóz 5%-os vizes oldatával (Tylose MH 300) és a lap színével megegyező, 35°SR fokú, direkt színezékkel festett, len és kender-cellulózból készített papírral javítottam. A hiányok pótlására csak abban az esetben került sor, ha az veszélyeztette a tárgy állapotát. A szakadásokat vékony japán fátyolpapírral fogtam össze.
 
 
 
3. Képeslapok (2 db)
A fotóval rendelkező képeslap felületi tisztításon kívül nem igényel más kezelést, oldószeres kezelése a fotó miatt nem javasolt. A másik képeslapon oldódási próbák után megpróbáltam vizes vattával történő tamponálással a sárgás foltok eltávolítani, de nem sikerült látványos eredményt elérni.
 

 
 
Tárolási javaslat
 
Tárolás raktárban:
A dokumentumok összehajtását, ismételt borítékba helyezését nem javaslom. Elhelyezésüket egyenként, fektetve, savmentes palliumban kell megoldani. 160 gr/nm tömegű karton használata javasolt. A raktári tároláshoz szükséges savmentes tárolóeszközöket a gyűjtemény kezelője beszerezte.
Kiállítás:
A tárgyakat célszerű fektetve elhelyezni. Keretezve a műtárgyak így függesztve kiállíthatók.
A dokumentumok pormentes vitrinben, maximum 0-45°-ig döntve is bemutathatók, felületük üveglappal történő lenyomásával. Nagyobb dőlésnél a tárgy lecsúszására lehet számítani.
Megvilágításukat maximum 51 lux fényáram mellett a lehető legrövidebb ideig tartó fényhatással kell biztosítani.
 
 
Kelt: Budaörsön, 2019. november 17-én
 
                                                                                              
                                                                                                          Peller Tamás
                                                                                                           restaurátor
 
 
A restaurálást támogatta az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma

 


Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia