Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

A FARKAS ARCHÍVUM


A FARKAS ARCHÍVUM MEGVÁSÁRLÁSA
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY MÚZEUM RÉSZÉRE
AZ NKA TÁMOGATÁSÁVAL (4. ütem)

Farkas Archívum néven a szakirodalom egy páratlan eszmei értékű iratgyűjteményt tart nyilván, amelynek létezése ugyan ismert volt, de az iratanyag korábban egyetlen egyszer, az 1930-as években volt szabadon kutatható, Erzsébet királyné életrajzírója, E. C. Corti gróf számára.

A mintegy 1540 darabos iratgyűjtemény Erzsébet királyné felolvasónője, Ferenczy Ida unokaöccse, Farkas László felsőbabádi kastélyának padlásán a csodával határos módon „élte túl” a II. világháborút. A jobbára magánlevelekből álló gyűjteményt a család egyik tagja rendezte a szerzők alapján csoportokba, majd azon belül időrendbe. A leveleket Ferenczy Idának címezték a királyi család és azudvartartás tagjaiés a korszak neves arisztokratái, politikusai, így többek között: Erzsébet királyné, I. Ferenc József, Gizella főhercegnő, Mária Valéria főhercegnő, gróf Andrássy Gyula, Falk Miksa, gróf Károlyi István, Széll Kálmán, Forster Gyula, valamint Festetics Mária Sztáray Irma, Mailáth Sarolta udvarhölgyek.

A gyűjtemény tulajdonosa a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumot tartotta a szakmailag a legmegfelelőbb és legméltóbb helynek az iratanyag megőrzésére, feldolgozására. (Annál is inkább, mert a kastély, mint Erzsébet királyné kultuszának első számú őrzője, már számos relikviát vásárolt vagy kapott ajándékba Ferenczy Ida örököseitől.)
          
A tulajdonos a családi hagyományok miatt ragaszkodott hozzá, hogy a gyűjteménye Magyarországon és egyben maradjon. Ezért nem értékesítette azt darabonként külföldi aukciókon, és ezért nem kívánta levéltáraknak eladni.
 A levelek mellett más magániratokat (képeslapok, táviratok, versek, receptek, feljegyzések, stb.) is tartalmazó, időben a 19. század második felétől a 20. század első harmadáig terjedő anyag nagyobbrészt feltáratlan, kutatandó forrás, amely izgalmas részletekkel gazdagíthatja, árnyalhatja a történettudományt. Ugyanakkor olyan nemzeti kincs, amely megvásárlásával magántulajdonból közgyűjteménybe került, s így a szükséges állagmegóvási és feldolgozási feladatokat követően kutathatóvá, bemutathatóvá válik.
 
Felismerve az archívum egyedülálló eszmei és történeti értékét, a korlátozott anyagi lehetőségeink ellenére a részletekben történő vásárlás mellett döntöttünk.

A gyűjtemény állományba vételéről fotódokumentáció az alábbi  mellékletben található.Csatolmányok:

- ÖSSZESÍTŐ JEGYZÉK gyarapodási számmal.doc
- A Farkas Archívum állományba vétele_fotódokumentáció_.pdf


Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia