Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Pedagógus Ötletbörze

Eredményhirdetés

Pedagógus Ötletbörze

Pedagógus ötletbörze 2013

 

Örömmel vettük kézbe a pedagógusok változatos témák köré épített óravázlatait. A kastély valóban sokféle óra megtartásához lehet segítség, amit alátámaszt az a színes paletta is, amely az óravázlatokkal elénk tárult. Különféle tantárgyak és nézőpontok élnek egymás mellett és mindegyik megoldás nagyszerű.

Bízunk benne, hogy az óravázlatokat a pedagógusok is inspiráló megoldásoknak találják és egyre többen használják segítségükkel a kastély kínálta lehetőségeket.

 

Köszönjük minden pályázó pedagógus munkáját!

 

 

Nyertes pályázatok

 

Általános iskola felső tagozatosainak készített óravázlatok kategóriában:

 

  1. Szabados Mónika, Gádor Általános Iskola, Budapest.

8. osztály, osztályfőnöki óra.

A téma: A család szerepe a XIX. században és napjainkban

Az óra menete nagyszerűen átgondolt, a diákokat személyesen érintő kérdésekkel foglalkozik és maximálisan épít az aktív szerepvállalásukra. A minimális eszközigényű foglalkozáson a fiatalokat személyesen is érintő történetek kerülnek elő.

A kastélyban, a kiállításban, a Habsburg-család történeteit, a családtagok egymáshoz fűződő kapcsolatát, a családi élet konfliktusait és kompromisszumait ismerik meg a tanulók. A személyes érintettségből is fakadóan remek ötlet a drámajátékok, szerepjátékok bevonása a feladatok megoldásába. A diákok véleményére kíváncsi és a konfliktusok megoldásának fontosságát sugalló álláspont a gyerekekre jó hatással lehet. A felnőtt lét szerepeire való felkészítésben nagy segítséget jelent.

 

  1. Némethné Korom Edit, Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest.

3-6. osztályos bélyeg szakkörösöknek készített óra.

A téma: Erzsébet királyné kora

Az óravázlat alaposan átgondolt, kidolgozott, mozgalmas, az egész csoportot aktivizáló komplex munkát mutat be. A kreatív feladatokban bővelkedő foglalkozás a gyerekek számára az ismeretszerzés mellett valóban élményt jelenthet, miközben sokféle készséget, képességet fejleszt. Az életkoruknak megfelelő eszközöket és módszereket alkalmazva nyernek információkat a kiállításból. Az információgyűjtés nem öncélú, mindennek konkrét oka, haszna van.

A királyi család gödöllői lakhelyének megismerése és Erzsébet királyné személye áll az óra középpontjában, melyet a gyerekek érdeklődésére építő aktív munka előz meg és követ.

Különlegessége, hogy a gyerekek hobbiját veszi alapul, ezen keresztül érzékelteti számukra a hobbijuk hasznosságát, és az általa megszerzett ismereteik hasznosíthatóságát.

A szokatlan keret, azaz a bélyegek világán kersztül történő megközelítés, a nem bélyeggyűjtő gyerekek számára is érdekes lehet, új nézőpontot és új információszerzési lehetőségeket ismerhetnek meg általa.

 

  1. Búr Ildikó, Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza.

8. osztály, magyar és történelem óra.

A téma: A barokk kastélyok építésének kora – élet a Grassalkovich-kastélyban a Grassalkovichok idején és a kiegyezés után

A látogatás felépítése átgondolt, a diákok komoly munkájára épít. A kastélylátogatás során szinte az egész kastélyt és a parkot bejárják a tanulók aktív szereplés és feladatmegoldás közben.

A feladatok célja, hogy megismerkedjenek a Grassalkovichokkal, a királyi családdal, az előttük élő generációk életével, bele tudják élni magukat a helyzetükbe. Mindemellett érezzék az együtt munkálkodás örömét és keressék a kooperatív megoldásokat.

A kastélylátogatás a diákok komoly előzetes munkáját igényli, melynek eredményeként kiselőadásokkal, szerepjátékokkal mutatják be a csoportok egymásnak a kastélyhoz kapcsolódó történeteket és személyeket. Mindemellett változatos feladatok segítik a kiállításból történő ismeretszerzést.

A látogatás köré szervezett feladatok alapos ismeretszerző és ismeretrögzítő egységet alkotnak.

 

      3.   Szélesné Illés Krisztina Mária, Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola, Budapest.

7. osztály, történelem óra.

A téma: Életmód a 18. század második felében

A körültekintően átgondolt óra célja a tananyag élettelivé tétele, hogy korhű környezetben ismerkedjenek meg a tanulók a történelem szereplőivel.

A helyszín nyújtotta élményre hangsúlyt fektető látogatás központi eseménye a kiállítás 18. századot bemutató részeinek megtekintése. Ezt követően a tanulók megjelenítik a különféle társadalmi rétegek egy-egy képviselőjét. A választott szereplők bemutatására források alapján kis csoportokban előzetesen felkészülnek a gyerekek. A kommunikáció, a kifejezőkészség, a beleérző képesség és a játék kulcsfontosságú ennél a feladatnál, ahogyan a pontos ismeretek előzetes összegyűjtése is.

A foglalkozás során a 18. századi élet komplex módon és érzékletesen jelenik meg a diákok számára. A társadalmi rétegeken kívül a lakásviszonyok, az ételek és a napi teendők ismertetése is sorra kerül.

 

 

Középiskolásoknak készített óravázlatok kategóriában:

 

  1. Rigó Adrienn, Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, Pécs.

11. osztály, elméleti gazdaságtan.

A téma: A nonprofit Kft. bemutatása a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. bemutatásán keresztül (benne: marketingtevékenység)

A kiválasztott téma komplex, aktivizáló feldolgozása igen életszerű és gyakorlatias. A kastélylátogatás egy közösen megvalósítandó projekt része, egy feladat központi eleme, megismerése a diákok számára a feladatmegoldás egyik kulcsa.

A kastélylátogatást megelőzően a diákok megismerkednek a nonprofit Kft. fogalmával, jellemzőivel, alapításának szabályaival, a vállalat szervezeti felépítésével, szolgáltatásaival és elemzik reklámtevékenységét. Ez utóbbihoz kapcsolódik kiscsoportban megoldandó feladatuk is, melynek hatékonyabb megoldásában segíti a diákokat a kastélyban tett látogatás. A kastély megismerése az önálló csoportmunka, együtt gondolkodás, kooperáció révén nagyon építő hatású. A kastély megismeréséhez különféle forrásokat tanulmányozhatnak előzetesen, valamint a kreativitásukat aktívan használhatják a reklám kidolgozásakor.

 

  1. Berencsikné Gedeon Hajnalka, Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium, Salgótarján.

7-13. osztály, rendhagyó rajz óra.

A téma: Művészet és élet a kastélyban (barokk és királyi időszak)

Az óravázlat alapján megismert foglalkozás jól átgondolt, alaposan kidolgozott, letisztult gondolatmenetű. A megfigyelésre elegendő időt szán, melynek során autentikus helyszínen szerezhetnek ismereteket a tanulók. Következetesen épít a kastély funkciója és használata révén adódó sajátosságaira és a benne fellelhető művészeti ágak felismertetésére, és a tudásuk alkalmazására, kreativitásuk, vizuális kifejezőkészségük fejlesztésére. Az óra során a kastéllyal, a művészeti korszakokkal, stílusokkal és művészeti ágakkal is megismerkednek a tanulók.

Figyelembe veszi a diákok érdeklődését és igyekszik személyessé tenni a tárgyakhoz fűződő kapcsolatukat. Az óra összegzése a parkban történik, ami nagyszerűen keretezi a barokk művészet felfedezését, hiszen a kastély és park mindig szerves egységet alkotott.

 

  1. Nyalka Márta, Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Hajdúdorog.

10. osztály, rajz óra.

A téma: A barokk művészet, barokk kastély

A múzeumban megtartandó óra alaposan kidolgozott képet mutat, a látogatás előkészítésével és az azt követő feladatokkal szerves egységet képez.

A kastély bemutatásához és a feladatok előkészítéséhez a diákok komoly felkészülése szükséges. A feladatok megoldása főként páros és csoportmunkában történik, a látogatás során végig fontos a diákok közötti együttműködés és figyelem. A különféle feladatok megoldásakor a képi és a tárgyi források megfigyelése és értelmezése révén az elemző és rendszerező készség fejlesztése jelentős szerepet kap.

A néhány kiemelt helyszín nagyszerűen illeszkedik a témához és a diákok érdeklődéséhez.

 

Különdíj:

            Tóth Bálintné, Hallássérültek Tanintézete, Budapest.

9. osztály, állampolgári ismeretek (történelem).

A téma: Erzsébet királyné

Az óravázlat egy alaposan átgondolt, és a témát komplex módon körbejáró látogatást ígér.

A hallássérült diákoknak kiemelten fontos az információ és a tudás vizuális megerősítése, amihez a kastély kiállítási anyagának tanulmányozása eredményesen hozzájárulhat.

A feladatok megoldásának helyszínei a témához megfelelően illeszkednek. Változatos megfigyeléses, rajzolásos információgyűjtés, illetve térbeli tájékozódást igénylő feladatok jellemzik az órát. A kastélylátogatás a tanulók érzéseinek megfogalmazásával kezdődik és zárul, ezzel személyes élménnyé változtatva a tanultakat.

 

 

Gratulálunk a nyerteseknek!

 Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia