Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Feladatgyűjtemény pedagógusok részére

Feladatgyűjtemény pedagógusok részére
a kastélymúzeum kiállításainak
diákcsoportokkal történő feldolgozásához

A feladatgyűjteménnyel a pedagógusok munkáját kívánjuk segíteni, hogy a múzeum kiállításainak megtekintését változatosabbá tehessék diákjaik számára, esetleg saját múzeumi óráikat is összeállíthassák segítségünkkel.

A feladatok elsősorban általános iskola felső tagozatos diákjainak és a középiskolás korosztálynak készültek.

A feladatok minimális eszközigényűek, ahol szükséges, mellékletekben elérhetőek a segédanyagok.
A feladatok megoldására szükséges idő változó. Függ a csoporttól, a diákoktól és a kastély látogatóforgalmától is. A feladatokra fordítandó idő mennyiségének mérlegelését a pedagógusra bízzuk.
Minden feladatnál feltüntettük javaslatainkat a feladatok megvalósítására: a feladat eszközigénye és jellege, a megszerezhető ismeretek, a fejleszthető készségek és képességek, a kapcsolódó kompetenciák és műveltségterületek.
A feladatok szabadon alkalmazhatók és a csoport igényeihez mérten rugalmasan alakíthatók.
A kastély emeletének alaprajzát, a kiállítások térképét a segédletben találja.

A feladatok megvalósításakor kérjük figyelembe venni a kastély látogatóforgalmát!
A tárlatvezetés kötött időtartama és útvonala miatt a feladatok azon kívül oldhatók meg (közben nem).

A csoport bejelentkezésekor kérjük jelezzék kollégáinknak, hogy a látogatás során feladatok megoldására is sor kerül.
Az információs iroda elérhetőségei:
28/410-124, informacio@kiralyikastely.hu

Ha a látogatás megtervezésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjék múzeumpedagógusaink segítségét:
Demeter-Guba Erzsébet, Husz Zsuzsanna, Kassa Melinda, 30/709-6169,

muzeumpedagogia@kiralyikastely.hu.


Témakör/
kapcsolódó kiállítás
Feladat Mellékletek Feladat jellege
 Barokk időszak:
 A Grassalkovichok kora
 Habsburg Galéria
 Családfakészítés Grassalkovich családfa
Habsburg családfa
Rokoni kapcsolatok
szókincsbővítő, új ismereteket a meglévő tudásrendszerbe beillesztő
 Udvari festő   önálló ismeretszerzésre tanító, alkotó
 Tárgyvadászat   szókincsbővítő és gyakorló feladat
 Írj történetet! Tárgyak nevei cédulákon
Tárgytörténetek pedagógusoknak
információszerzés módjait és a gondolatok írásbeli kifejezését gyakoroltató, kreativitásfejlesztő
 Véleménykülönbség Megvitatható állítások figyelemkoncentráló, új ismereteket átadó, új ismereteket a meglévő tudásrendszerbe beillesztő
 1867 utáni időszak:
 Királyi lakosztályok
 Erzsébet királyné emlékkiállítás
 Szómagyarázat Feladatlap
Megoldási segédlet pedagógusoknak
szókincsbővítő, gyakorló
 Jellemző mondat   új ismereteket rögzítő
 Keresd meg! Tárgyleírás szempontjai (kitölthető táblázat) aktivizáló, pontosságra nevelő
 Királyi vadászatok   rendszerező, aktivizáló
 Mit láthat egy  legyező? Tárgynevek cédulákra gyakorló, szókincsbővítő, új ismeretek szerzésének módszerét tanító
 Ferenc József, a király   rendszerező, vitakészséget fejlesztő
 20-21. század:
 Századok-lakók-történetek
 Tervezz falikárpitot!   kreativitásfejlesztő
 Becsüld meg!   meglévő tudás alkalmazását gyakoroltató
 Bizonytalanságban Tanári segédlet a levelekről és a cenzúráról fogalmazást gyakoroltató, kreativitásfejlesztő
 Szeretek Gödöllőn időzni mert... Képeslap információszerzés módjait és a gondolatok írásbeli kifejezését gyakoroltató
 Szemtanú   információfeldolgozó
 Mindegyik kiállításhoz kapcsolható; a látogatást követően ajánlott feladatok  Mi jut róla az eszedbe?   ismétlő, rendszerező
 Miből készült? Rendszerező feladatlap rendszerező
 Élőkép   új ismereteket megerősítő
 Találós kérdés   új ismereteket megerősítő
 Kastélyos barchoba   új ismereteket megerősítő, játék
Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia