Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Rudolf trónörökös nevelői

 
 
A császári gyermekek már egészen zsenge koruktól tanultak, eleinte csak nyelveket: csehet, és magyart, valamint hittant, számolást és olvasást. Rudolf rendszeres oktatása hatodik születésnapja után kezdődött, a szokásoknak megfelelően saját udvarmestert és udvartartást kapott. Nevelője Ferenc József döntése szerint Leopold Gondrecourt gróf vezérőrnagy, egy sikeres, de durva és zsarnoki természetű arisztokrata lett. Ferenc József utasítása alapján bátor és fegyelmezett katonát igyekezett nevelni a gyermekből, igen kíméletlen eszközökkel, ijesztgetéssel, fizikai túlterheléssel. A teljesen elgyötört és kimerült kisfiút végül anyja mentette meg, panaszt tett a császárnál. Fennmaradt az ultimátum, amelyben követelését leírta férjének. „Kívánságom, hogy korlátlan hatalmat kapjak mindenben, ami a gyermekekre vonatkozik. A környezetük, tartózkodási helyük megválasztásában, nevelésük irányításában, egyszóval mindenben egészen nagykorúságukig enyém legyen a döntés joga. Továbbá az az óhajom, hogy minden, ami személyes ügyeimet illeti, környezetem, tartózkodási helyem megválasztása, a házban történő minden változtatás stb. stb. egyedül az én döntésemtől függjön. Erzsébet, Ischl, 1865. augusztus 24-én.” 
Az új nevelő, Joseph Latour von Thurmburg alezredes szintén katona, de a civil életben is járatos, tanult és jó pedagógiai érzékkel bíró személy volt, és mindkét császári szülő bizalmát bírta. Empatikus személyisége segített a gyermek átlag feletti szellemi képességeinek kibontakozásában. Gondoskodott róla, hogy a soknemzetiségű birodalom népeiről, történelméről, gazdaságáról, jogrendjéről majdani urának sokoldalú ismeretei legyenek. Az általa kiválasztott tanárok nemcsak szakmájukban voltak kiválóak, hanem pedagógiai megfontolások miatt sok egyéb szempontnak is meg kellett felelniük. Nem folytathattak politikai tevékenységet, nem lehettek nacionalista ambícióik, nehogy a trónörököst valamelyik nemzetiség felé fordítsák a többiek rovására. A sokféle anyanyelvű tanítók általában a birodalom, és nem valamelyik nemzet fiainak vallották magukat.
Kivételt talán csak Rudolf egyik történelem tanára, Rónay Jácint jelentett, aki 1871-ben került mellé Andrássy Gyula javaslatára. Rónay bencés szerzetes és pap volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, haladó gondolkodású, toleráns ember. A szabadságharcban való részvétele – tábori papként szolgált – miatt Angliába menekült, ahol nevelőként vállalt állást (többek közt Kossuth gyermekeit is tanította), újságokba írt és íróként működött. Két könyvének címe és témája a kor tudományos újdonságai és darwinizmus iránti érdeklődést és nyitottságot mutat: A lélek természettudományos rendszere és Fajkeletkezés. Száműzetése során a szabadkőművesség eszméivel is kapcsolatba került és egy londoni páholy tagja lett. 1866-ban tért haza, ahol országgyűlési képviselőnek választották.
Rónay a vallási tolerancia híve volt. Úgy vélte a vallást nem szabad fegyverrel terjeszteni: „A kard legyőz, de meg nem győz.” II. József császár iránti lelkesedését ifjú tanítványába is beoltotta, aki hosszabb fogalmazást írt 1876-ban Gondolatok József császárról és koráról címmel. Az írásmű olyan merész és radikális, hogy a nagybácsi, Albrecht főherceg, az udvari konzervatívok egyik legjelentősebb képviselője hosszú levélben próbálja unokaöccsét jobb belátásra bírni és meggyőzni saját nézeteiről. Mivel azonban atévedésekért” a túlzottan liberális nevelést teszi felelőssé, komoly támadások érik Rónay és Latour személyét is az udvar részéről. Erzsébet királyné azonban kiállt mellette, sőt 1875-ben a kis Mária Valéria nevelésével bízta meg.
 
                                                                                                                                       Kovács Éva MariannaMegosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia