Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Rudolf trónörökös és a természettudományok

Rendszer a sokféleségben

 
Egy 19. századi trónörökösnek igen kiterjedt feladatköre volt. Ahhoz, hogy meg tudjon vele birkózni, Rudolfnak megalapozott, széleskörű ismereteket kellett szereznie. Ezért már az elemi oktatás idején minden tárgyat külön tanár tanított neki. A nyelvek, hittani és katonai ismeretek mellett sok, ekkoriban lendületes fejlődésnek indult tudományággal is megismertették. Államjogot, nemzetgazdaságtant és természettudományokat tanult kiváló tanárok vezetésével, és ez utóbbi tárgyakat különösen megkedvelte.
Rudolfot a természettudományokhoz kétségtelenül kedvenc tanára, Krist hozta közel. Josef Krist (1830- 1899) Bécsben szerzett matematika és fizika tanári képesítést, később Párizsban és Zürichben képezte tovább magát. Akkoriban Ausztria egyik legjobb szakemberének számított, tanügyi főfelügyelő volt, részese az ebben az időben zajló osztrák tanügyi reformnak. 1866 és 1875 között – megszakításokkal – ő tanította a matematikát, fizikát és természetrajzot nemcsak Rudolf trónörökösnek, hanem nővérének, Gizellának is.
A tapasztalt pedagógus rávette ifjú tanítványát, hogy a sétákon, kirándulásokon, múzeumlátogatások során, sőt a vadászatokon szerzett tapasztalatait és személyes benyomásait írásban rögzítse. Ezáltal nemcsak fejlesztette Rudolf megfigyelőkészségét, hanem megalapozta későbbi írói munkásságát is. Rudolf fordulatos kifejezőkészségre, élénk, gazdag szókincsre és pontos kifejezésmódra tett szert a sok írásos feladat elkészítése közben. Mindez javította beszédkészségét is: később tartott, jól átgondolt és megformált beszédeivel nagy hatást tudott gyakorolni hallgatóságára, a szalonokban pedig mindenkit elbűvölt szellemes és színes egyéniségével.
Hogy milyen sokra becsülte ezt a tanárát, mutatja, hogy 1876-ban, a Vaskorona-renddel való kitüntetése alkalmából, amelyet Krist tanári tevékenysége elismeréséül kapott, koronás tanítványa így írt az egyik illusztris bécsi lap, a Neue Freie Presse hasábjain: „Sosem fogom ezeket az órákat elfelejteni és mindig hálásan fogok Önre visszagondolni, amint a matematikán és geometrián keresztül gondolkodásra tanított és a természettudomány órákon felébresztette hajlamaimat és szeretetemet a tudományok iránt. (…) Ön nyújtotta az első betekintést a természetbe, adott kedvet és hajlandóságot egy tudományt választani, amely nem csak nemesebbé tesz és megvilágosít, hanem ösztönzést és folytonos elfoglaltságot ad a szabadban. A könyvekkel és a természettel való foglalkozás ugyanazt az örömöt okozza, ami nagy kincs. Annyi mindenféle tanulmányaim között mindig a természettudományokban találtam megnyugvást és üdülést, és fogok is bennök találni egész életemben...”(Gödöllő, 1875. december 11.)
A Gödöllőn kelt levélben említett „választott tudomány” a madártan, amelyet Rudolf trónörökös később, tanulóévei elmúltával is művelt. Ügybuzgalmáról máig fennmaradt tanulófüzetei árulkodnak, tele ornitológiai témájú dolgozatokkal. Ezek a korai munkák még rendszertelenek, de már érződik bennük a későbbi pontos megfigyelő. Előmenetelét az is segítette, hogy a szigorú tudományos stúdiumokon kívül, mint családjában hagyomány volt, Rudolfnak a vadászatok közben is alkalma volt megfigyeléseket tenni a természetben. Már mint kilenc éves fiúcska megfordult nemcsak a Bécs környéki és gödöllői erdőségekben, hanem a monarchia más tájain is. A vadászkirándulások így természettudományos tanulmányai részét képezték, és zoológiai, ásványtani, geológiai és antropológiai ismereteit is bővítették.
            A Josef Kristnek írt levél nem túlzott. Rudolf további életében is a tudományok barátjának, sőt, egyre magasabb szintű művelőjének mutatkozott. Utazásai, tudós barátai, tudományos tevékenysége olyan inspirációt és sikerélményt nyújtottak számára, amely még sokáig átemelte őt politikai és magánéleti kudarcain.
                                                                                                           
                                                                                                                          Kovács Éva Marianna
 


Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia